Vi har öppet Lörd. o. Sönd. 12 - 15

Vi har även öppet enl. ök.