Since 1989

Alla tiders prylar

Från 15 juni öppet Tisd. – Sönd. 12 – 15, MÅNDAGAR STÄNGT!

Vi har även öppet enl. ök.

Vi träffas via e-post eller Tel. 0708 130 705

Showroom

Möbler

Möbler från 1700 tal och framåt…

Belysning

Allt från enkla lampor till kristallkronor.

Diverse/kuriosa

Ett stort sortiment av diverse prylar.

Lampreparationer Lampverkstad

Vi lagar lamparmaturer av de flesta slag, t.ex. ljuskronor, golvlampor, bordslampor.

Vi kan:
Byta ut gamla ledningar i lampor till nya fräscha med skyddsjordning.
Binda om kristallkronor.
Löda och svetsa om det behövs.

Vi har:
Reservdelar till de flesta äldre lampor.
Delar till fotogenlampor t.ex. vekar, brännare, brännarrör, glasskärmar.
Prismor till kristallkronor.

Sälj dina saker till oss

Vi köper dödsbon, hela hem, eller enstaka föremål.

Vi kommer och värderar, kostnadsfritt för Er naturligtvis. Ni får ett bud från oss på det Ni vill sälja. Sedan är det upp till Er att bestämma!